Sevanja – pogosta vprašanja

Opis

RADIESTEZIJSKE MERITVE SEVANJA, VAŠA POGOSTA VPRAŠANJA

Hartmann_Grid_Animation• Ali pod talno gretje povzroča tako imenovano vodno sevanje v hiši / spalnici?

Talno gretje ne povzroča sevanja (kot ga denimo povzroča sevanje podzemne vode – vodnih tokov).

• Ali vodna postelja povzroča sevanje vode, podobno kot vodni tokovi pod hišo?

Vodna postelja ne povzroča sevanja kot ga povzročajo vodne žile /podzemni tokovi. Hkrati tu je potrebno omeniti edino pomembno to, da je ustrezno priključena v omrežje. Govorimo o polarizaciji (izmenična napetost, + -). Če je nepravilno priključena v omrežje, je elektrosmog sevanje grelnikov vodne postelje lahko previsoko. Z meritvijo, detekcijo elektrosmoga je moč enostavno ugotoviti električno sevanje grelca vodne postelje in s tem pravilno priključiti v omrežje ter doseči normalno elektrosmog stanje. Denimo alu folija zmanjšuje vpliv električnega polja (elektrosmog) ni pa primerna za geo sevanja, tu se priporoča drugačna zaščita pred vodnimi tokovi.

• Ali hišni vodovod povzroča sevanja kot ga povzročajo geo biološko vodno sevanje?

Sanitarna voda v hiši, kot tudi meteorne vode ne povzročajo t.i. zemeljskih sevanj vode.

•Je pravilna lege postelje Sever – glava, noge Jug?

Samo statistično, vendar to ni nobeno zagotovilo, da se ne nahaja vodni tok na drugi lokaciji. Vsak primer je edinstven, brez radiestezijske meritve sevanj vodnih tokov, je to še vedno “slepi” položaj – edinole detekcija – radiestezijska meritev, katero opravi Radiestezist je merodajna.V praksi je torej ta koordinata -pozicija spanja v številnih primerih neustrezna in bi bila v danem primeru ustreznejša druga;

Imate zdravstvene težave, kronične in avtoimune bolezni, hujše bolezni, slabo spanje, ste brez energije?

Naročite našo radiestezijsko meritev sevanj v spalnici in odpravite pogosti vzrok zdravstvenih težav, saj ta vzrok pogosto onemogoča zdravljenje!

Altera, mi odkrijemo  vzrok vašim težavam – Z vami že od 1996, izdelanih je bilo preko 19.000 radiestezijskih pregledov spalnic – stanovanj in poslovnih prostorov!

Slovarček

RADIESTEZIJSKI SLOVARČEK BESED

•Radiestezist – je oseba – merilec sevanj, kateri opravlja geobiološke meritve  sevanja (zemljina naravna sevanja)

Radiestezija je veda, ki proučuje  zemeljska sevanja ( vodne žile, Hartmann, Curry)  z različnimi detektorji sevanja in tehnikami. Radiestezija je široka panoga, uporabna je tudi za iskanje denimo izgubljenih predmetov, oseb, določanje, preiskovanje primernosti hrane in nasploh za zdravje človeka (preprečevanje sevanja).. Sevanje predstavlja pogosti vzrok kroničnih kot malignih obolenj in kot tak tudi onemogoča učinkovito zdravljenje, ne glede na metode.

Detektor sevanja– so različne  elektronske aparature, L antene ali klasični pripomočki – radiestezijsko nihalo, bajalice, katere uporablja radiestezist za meritev sevanja vodnih tokov in ostale zemeljske mreže sevanj.

Preventiva

PREVENTIVA PRED ŠKODLJIVIMI SEVANJI

Najboljša zaščita je preventiva pred škodljivimi učinki sevanja  na naše zdravje, to je  v prvi vrsti radiestezijska  meritev sevanj v hiši, stanovanju (radiestezijski pregled v sobi, spalnici, otroški in mladinski sobi in delovnih prostorih- pisarni). V teh prostorih se najdlje namreč zadržujemo na istem mestu, vsako zadrževanje, izpostavljenost večji od 4 ur je preobremenjevanje določenih organov telesa, kjer poteka negativno sevanje, kar zanesljivo vodi k boleznim. V primeru močnejših električnih virov v steni, svetujemo do nivoja vsaj 1,5m od tal uporabi alu folija kot zaščita proti elektrosmogu, če pa prihajajo zaradi različnih razlogov od tal (višje nadstropje), pa alu folijo namestite pod posteljo.

V primerih, ko so prisotni vodni tokovi pod hišo in prestavitev ležišča ni mogoča, kot tudi pri že obstoječih težavah svetujemo, da se uporabi zaščita Biostimulator.

“OZDRAVITE VZROK, NE POSLEDICE”

Večinoma v praksi, se hujše bolezni tiho razvijajo prav med spanjem, tudi te brez “vzroka” – avtoimune in to že na celičnem nivoju, zaradi vzroka globalne zemeljske mreže sevanja, geobioloških lomov, prelomnic v zemeljski skorji. Na kratko to poimenujemo geopatski stres.

Pregled spalnice je točno pokazal vzrok mojih in moževih zdravstvenih težav. Zdaj se zbudim naspana in spočita, možu so se zmanjšale bolečine v hrbtenici z uporabo zaščite Biostimulatorja.. Lep pozdrav, Irena Šimenc, Kamnik

Priporočamo

PRIPOROČAMO NAŠE STORITVE ALTERA:

anim2 poti do zdrRadiestezijska meritev sevanj spalnice, pisarne (meritve sevanja prikažejo pogosti vzrok obolenj, težave z spanjem, kot tudi druge bolezni odvisno od nahajanja le teh-poskrbite, da bo postelja na zdravem mestu z  našimi meritvami sevanj – radiestezijsko svetovanje)

Diagnostični energetski pregled -preiskava Aure GDV (pregled žlez in organov telesa-motnje spanja lahko pomenijo tudi bolezenske znake ..)

Bioenergija / bioterapija je mogoča tudi na daljavo (pri različnih oblikah bolezni, za motnje spanja, nespečnost, bolezni, ostalo)

V preglednici živil z škodljivimi E-ji lahko pregledate živila, katera lahko slabijo imunski sistem, povzročajo bolezni in simptome)

” KO IMA VPRAŠANJE ODGOVOR” – POIŠČITE SKRITE DEJAVNIKE BOLEZNI S POMOČJO NAŠIH STROKOVNIH RADIESTEZIJSKIH MERITEV ALTERA!

ALTERA, VAŠA PRVA ALTERNATIVNA IZBIRA KJER SEVANJE IZVIRA – KO ZDRAVJE NI NAKLJUČJE”

kompas-geoNA KAKŠNEM MESTU SPITE VI? PREVERITE Z NAŠIMI RADIESTEZIJSKIMI MERITVAMI SEVANJA ŽE DANES!

Izdelamo skico sevanja v  stanovanju- sobi, spalnici, pisarni, označimo slabe točke, pozicije na postelji, analiziramo osebe in svetujemo. Opravimo tudi meritev elektrosmoga (hišna elektrifikacija, vplivi daljnovodov v okolici..)

Zemeljsko magnetno sevanje, anomalije magnetnega polja Zemlje, detekcija podzemne vode (žile) pod hišo, kozmično  in Hartmann sevanje -vse na enem mestu – Altera – ko sevanja postanejo “vidna”