PLAČILNI POGOJI IN DOLOČILA , POGOJI NAKUPA IZDELKOV

Naročilo preko spleta je možno trenutno le preko telefona ali elektronske pošte (spletna stran ni zasnovana za nakupe), na osnovi katerega pripravimo račun in vam ga pošljemo bodisi elektronsko ali po klasični pošti;

Podatki za vplačilo:

Altera Roman Svetlin s.p.

Tržaška cesta 12

1360 Vrhnika

TRR: IBAN SI56 3000 0002 7222 407 , Sberbank d.d., Ljubljana

Model 00 ali brez sklica (NRC)

1:Blago bo kupcu dostavljeno na dom v roku do 15 dni od plačila preko javnih ali privatnih poštnih služb. Kupec lahko prevzame blago, pregleda blago tudi v skladišču/ sedežu podjetja. V tem primeru je dolžan pregledati  in odpreti originalno embalažo skupaj s sodelavci podjetja, pregledati količino in neoporečnost blaga.  V kolikor  prodajalec iz objektivnih razlogov ne bi mogel izpolniti dobave blaga v predvidenem roku, ima kupec pravico razveljaviti naročilo.

1.Podjetje Altera Roman Svetlin s.p.,Tržaška cesta 12, 1360 Vrhnika daje garancijo na proizvode 1 (eno) leto od nakupa in se lahko uveljavlja z originalnim računom podjetja. Garancija obsega magnetne sisteme, akceptorje in bombaž na pretrganje, stvarne napake. V primeru, da napake ni mogoče odpraviti bodisi v roku do 45 dni, bo prodajalec zamenjal z novim, enakim izdelkom po enaki kvaliteti in namembnosti na stroške prodajalca ali proizvajalca. V primeru popravila izdelka, se garancijski rok podaljša za čas popravila.

2. Garancija ne velja v primeru neupoštevanja navodil proizvajalca o vzdrževanju in negi izdelka ter tako nastalih mehanskih poškodb, namernih poškodb, slabega vzdrževanja, uporabi v druge namene, rabi na neravnih površinah, pranja v pralnem stroju, nepooblaščeno popravilo tretjih oseb, brez predložitve originalnega računa.
Za uveljavljanje garancije izdelka vpišite v polje podatke in skupaj z izdelkom pošljite na naslov podjetja.

Garancijsko izjavo lahko pošljete tudi na email info@altera.si

Številka računa Datum računa Opis napake Podpis kupca

Biostimulator uporaba

Uporaba je na jogiju pod rjuho. Namenjen je vsakodnevni osebni rabi med spanjem, ali dnevnim počitkom.

1.Namestitev Biostimulatorja

Pravilna namestitev Biostimulatorja je tako, da je všivna etiketa, kjer je označba artikla vedno pri nogah. Z všivno elastiko, ki je vgrajena na Biostimulatorju pričvrstite za jogi za boljšo pritrditev.

Nega biostimulatorja

Priporočamo zračenje enkrat mesečno. V primeru umazanije, je mogoče čistiti ročno z blagim detergentom. Prepovedano je pranje v pralnem stroju, sušenje v sušilnem stroju ter stepanje.

Življenska doba Biostimulatorja ob pravilni uporabi je 10 let

Material:

Bombaž, hipoalergeno polnilo, magnetni sistemi, akceptorji.

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE BLAGA (SPPB)

Podjetje Altera Roman Svetlin s.p. je registrirano in vpisano pri 0krožnem sodišču v Domžalah matična št.: 1556762000 davčna št.: 24432318, , transakcijski račun št.: SI56 3000 0002 7222 407 pri Sberbank d.d.

Splošni pogoji poslovanja so izdelani v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).V Kolikor iz spodaj opisanih pogojev pravice potrošnika niso razumljîve ali vîdne, veljajo določîla v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. lnformacije iz 1. odstavka 43.b člena ZVPot so sestavni del pogodbe in se ne spreminjajo. Vsi dokumenti, predračuni, pogodbe in računi so napisani v slovenskem jeziku, razen v primeru, ko kupec izrazi željo, da je dokument napisan v tujem jeziku oz. pri mednarodnem sodelovanju.

Naslov podjetja: Altera Roman Svetlin s.p., Tržaška cesta 12, 1360 Vrhnika

  1. (CENE)

Prodajna cena blaga je dogovorjena s pogodbo, računom, predstavlja maloprodajno ceno prodajalca, veljavno na dan podpisa pogodbe. Vse navedene cene so maloprodajne v evrih. Nismo zavezanci za DDV.

  1. NAROČlLA:

Naročila sprejemamo med delovnim časom na telefonsko na mobilni številki 041716195 ter  na elektronski naslov info@altera.si

Naročila, poslana preko elektronske pošte sprejemamo tudi izven delovnega časa.

NAČlNI PLAČlLA:

  • Kupec Iahko plača celotno kupnino v enkratnem znesku, v več obrokih v določenih časovnih presledkih. Ti se določijo s pogodbo (prodaja na obroke) ali na podlagi sklenjene kreditne pogodbe z Banko. Kupec ob sklenitvi pogodbe plača do 20 (dvajset odstotkov) kupnine (ara), razen v primeru plačila celotne kupnine v enkratnem znesku. Preostanek kupnine plača kupec glede na izbran način plačila, določen v prejśnjem stavku. V primeru plačila kupnine na podlagi sklenjene kreditne pogodbe z Banko se šteje, da je kupec izpolnil svojo obveznost na dan, ko je dal nalog banki za plačilo zneska kupnine v dobro bančnega računa prodajalca. Če iz kakršnihkoli razlogov ne pride do sklenitve kreditne pogodbe med kupcem in banko, pogodba ostane v veljavi le, če se kupec in prodajaIec naknadno dogovorita  za drugačnem načinu plačila (v enkratnem znesku ali prodaja na obroke). Če kupec v dogovorjenem roku ne plača kupnine v celoti, prodajalec lahko zahteva plačilo kupnine v celoti ali odstopi od pogodbe in zadrži aro, pri čimer je kupec dolžan vračila izdelka.

4. PRODAJA NA OBROKE:

Kupec ima pravico, da kadarkoli predčasno odplača ostanek dolžne kupnine in to brez pogodbenih ali zakonskih zamudnih obresti, razen stroškov izdelave obračuna predčasnega plačila kupnine. Kadar to opravičujejo okoliščine primera, lahko prodajalec na zahtevo kupca podaljša rok za plačilo zamujenih obrokov. Kupec lahko v vsakem primeru odstopi od pogodbe, če to pravilno in pravočasno sporoči prodajalcu v 14-ih dneh pa podpisu pogodbe in dobavi. Kupec se tej svoji pravici ne more vnaprej odpovedati. Če se pogodba razveže, mora prodajalec kupcu vrniti prejete obroke z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko jih je prejel in mu povrniti nujne stroške. Kupec mora s svoje strani vrniti prodajalcu blago v stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko mu je bilo izročeno in mu dati povračilo za njegovo uporabo vse do razveze pogodbe. Uporabnina znaša 20 eur na dan.

Trenutno ni opcije kreditnega poslovanja s strani prodajalca, banke kot kupca.

  1. DOBAVA IN PREVZEM BLAGA

Prodajalec se zaveže kupcu dobavitî blago na dogovorjen naslov v pogodbi v roku do 15 dni po dnevu, ko je kupnina plačana v celoti, razen v primeru prodaje na obroke, ko se blago dobavi v roku 45 dni po plačilu are. Dostava blaga se plača in zaračuna kupcu. Strošek dostave blaga znaša 20,00 EUR. Strošek pošiljanja preko Pošte Slovenije znaša do 10,00 EUR za blago z težo do 5 kg. Pri vseh artiklih imamo navedeno informacijo a zalogi oz. o predvidenem roku dobave. Možen je tudi osebni prevzem na sedežu  podjetja Altera Roman Svetlin s.p. v delovnem času podjetja po predhodnem dogovoru. Dostava se vrši v dopoldanskem času, zato Vam priporočamo, da navedete naslov, kjer ste dosegljivi dopoldan (npr: delovno mesto). V primeru, da ob dostavi niste na navedenem naslovu, vam dostavna služba pusti obvestilo in pošiljko Iahko prevzamete na najbližji poslovalnici Pošte Slovenije. Priporočamo tudi, da ob naročilu navedete telefonsko  številko, na katero ste vedno dosegljivi (npr. vaš GSM). Za dostavo paketa poskrbi Pošta Slovenije, večinoma naslednji delovni dan od dneva odpreme, vendar najkasneje v roku treh delovnih dni. Ob odpremi pošiljke Vas bomo obvestili, da smo artikle  odpremili na vaš naslov.

  1. POSTOPEK OBRAVNAVE PRITOŽBE:

V podjetju Altera Roman Svetlin s.p. spoštujemo veljavno zakonodajo a varstvu potrošnikov. Pa vseh močeh se trudimo izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru  težav kupec lahko poveže telefonsko ali pa elektronski pošti. Pritožba se pošlje lahko tudi pisno na sedež podjetja Altera Roman Svetlin s.p. Tržaška cesta 12, 1360 Vrhnika, ali priporočljivo na elektronski naslov info@altera.si.  Postopek obravnave pritožbe je zaupen. V podjetju Altera Roman Svetlin s.p.. bomo v najkrajšem možnem času potrdili prejem pritožbe in jo obravnavali v roku 8 (osmih) dni od njenega prejema. Po svojih najboljših močeh si bomo prizadevali, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je zato pristojno sodišče, ki je najbližje kraju kupčevega stalnega prebivališča. V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS) vas obveščamo, da ne priznavamo nobenega izvajalca ZlsRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga kupec lahko sproži v skladu s tem zakonom, hkrati vas pa obveščamo, da lahko pritožbo vložite tudi na EU platformi za spletno reševanje potrošniških sporov(SRPS). Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015), Uredbe (EU) st. S24/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (čS) št. 2016/2004 in Directive 2009/22/ES.

7. STVARNE NAPAKE PROIZVODOV-REKLAMACIJA

Podjetje Altera Roman Svetlin s.p.. nosi odgovornost za stvarne napake na blagu. Te se lahko uveljavjajo v dveh mesecih od prevzema blaga, v skladu z 37-39. členom Zakona a varstvu potrošnikov. Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. Napaka je stvarna: – če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali promet ali zaznana,  če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,  če stvar nima lastnosti in odlik, če je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zIasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ZVPot ne določa drugače. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku (2) dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu  o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdlek pregleda. 0bvestilo o napaki Iahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, pri  čemur mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno oz. poslovni prostor kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko minejo (2) dve leti, odkar je bila stvar izročena. Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine (1) leto dni, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi  roku(6) šest mesecev od izročitve. Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki ima pravico od prodajalca  zahtevati, da:- odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali  blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali – vrne plačani znesek. V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega stavka. Pravice potrošnika iz te točke SPPB ugasnejo s potekom (2) dveh let od dneva, ko je za stvarni napaki obvestil prodajalca. (če obstoj napake na blagu ni sporen, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku(8) osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi. Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v (8) osmih dneh pa njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporna.

  1. GARANCIJA:

Vse blago ima garancijo eno (1) leto od nakupa.  Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskem Iistu ali na računu. Podjetje Altera Roman Svetlin s.p. d. je dolžno spremljati in ažurno reševati vse zahtevke, ki jih posreduje kupec. Rok za popravilo oz. odpravo  napake je 45 (petinštirideset) dni od dneva, ko je dajalec garancije prejel zahtevo za brezplačno popravo okvare in pomanjkljivosti izdelka. V primeru, če proizvajalec v tem  roku ne odpravi napake, mora potrošniku brezplačno nadomestiti izdelek z enakim novim in brezhibnim izdelkom. V primeru, da reklamiranega blaga ni možno zamenjati z enakim (ga ni več na zalogi/ ni več dobavljiv), se po skupnem dogovoru zamenja za blago,  ki vrednostno in kvalitetno ustreza reklamiranemu. Skrajni rok za rešitev reklamacije je 45 dni. Garancijska popravila ali zamenjave se vršijo pri dobavitelju, komur mora kupec dostaviti ali poslati reklamirano blago na svoje stroške. Stroške materiala, nadomestnih delov, dela, prevoza in vse stroške, ki nastanejo pri popravilu nosi prodajalec.

9.VRAČILO BLAGA

Kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo blago za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prevzemu blaga odstopi od pogodbe brez kakršnekoli odškodnine, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema oz. dobavi blaga. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti prodajalca, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti ali na kontaktni elektronski naslov: info@altera.si. Kupec je dolžan podjetju vrniti ali izročiti blago nemudoma oz. najpozneje v 14-ih dneh po pisnem obvestilu o odstopu od pogodbe. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Blago, ki se vrne brez obvestila o odstopu od pogodbe, mora biti nerabljeno, nepoškodovano in v originalni, nepoškodovani in nepolepljeni embalaži skupaj s priloženo dokumentacijo. Priložena mora biti kopija računa. Edini strošek, ki ob vračilu bremeni kupca je strošek vračila blaga. Obrazec za odstop od pogodbe je priloga teh Splošnih pogojev dobave blaga. Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih: – pri pogodbah o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam, – pri pogodbah o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat. Kupec ne more in ne sme prejeto blago neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Kupec mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini in kvaliteti, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti blaga posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da izdelek oz. blago lahko odprete, pregledate in če vam ne ustreza, ali pa so bila vaša pričakovanja drugačna, odstopite od nakupa. Ta priporočila ne veljajo, če je izdelek ob nakupu v okvari oziroma ne deluje. V tem primeru gre za uveljavljanje stvarne napake ali garancije. Vsako preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, kupec pa v skladu z zakonom odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebna za ugotovitev narave, lastnosti ter delovanja blaga. Če so vidni znaki uporabe oziroma, če izdelek ni v originalnem stanju, vključno z embalažo, si pridržujemo pravico zaračunati uporabnino v soglasju s potrošnikom oz. bo uporabnina terjana preko sodišča. Altera Svetlin Roman s..p.. bo kupcu, ki v skladu s to točko SPPB pravilno in pravočasno odstopi od pogodbe, vrnil vsa prejeta plačila. Denar mu vrne takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14-ih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe in vračila blaga. Prodajalec vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom kot ga je uporabil potrošnik, razen če je kupec izrecno zahteval drugo plačilno sredstvo in če prodajalec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Pravico potrošnika do vračila kupnine, uveljavljanja garancije, stvarnih napak in nepravilno opravljenih storitev (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo blago za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prevzemu blaga odstopi od pogodbe brez kakršnekoli odškodnine, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema oz. dobavi blaga. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti prodajalca, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti ali na kontaktni elektronski naslov: info@altera.si. Kupec je dolžan podjetju vrniti ali izročiti blago nemudoma oz. najpozneje v 14-ih dneh po pisnem obvestilu o odstopu od pogodbe. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Blago, ki se vrne brez obvestila o odstopu od pogodbe, mora biti nerabljeno, nepoškodovano in v originalni, nepoškodovani in nepolepljeni embalaži skupaj s priloženo dokumentacijo. Priložena mora biti kopija računa. Edini strošek, ki ob vračilu bremeni kupca je strošek vračila blaga. Obrazec za odstop od pogodbe je priloga teh Splošnih pogojev dobave blaga. Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih: – pri pogodbah o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam, – pri pogodbah o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat. Kupec ne more in ne sme prejeto blago neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Kupec mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti blaga posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da izdelek oz. blago lahko odprete, pregledate in če vam ne ustreza, ali pa so bila vaša pričakovanja drugačna, odstopite od nakupa. Ta priporočila ne veljajo, če je izdelek ob nakupu v okvari oziroma ne deluje. V tem primeru gre za uveljavljanje stvarne napake ali garancije. Vsako preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, kupec pa v skladu z zakonom odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebna za ugotovitev narave, lastnosti ter delovanja blaga. Če so vidni znaki uporabe oziroma, če izdelek ni v originalnem stanju, vključno z embalažo, si pridržujemo pravico zaračunati uporabnino v soglasju s potrošnikom oz. bo uporabnina terjana preko sodišča. Pravico potrošnika do vračila kupnine, uveljavljanja garancije, stvarnih napak in nepravilno opravljenih storitev so določila Zakona a varstvu potrošnikov.

10. OSTALO:

Varnost posredovanja podatkov in politika varovanja osebnih podatkov: Podatki ki jih posredujete podjetju Altera Roman Svetlin s.p. se bodo uporabili izključno za interno uporabo  in  ne bodo posredovani  tretjim osebam ali drugemu podjetju, razen s privoljenjem  kupca. Elektronski  naslovi se tudi ne bodo uporabili za razpošiljanje»spama«, za prejemanje obvestil o novostih, razen, če se strinjate z tem.

10.1. Za poslovanje s poslovnimi partnerji in strankami oz. potrošniki oz. kupci veljajo izključno pogoji navedeni v »Splošnih pogojih prodaje blaga«, razen če ni izrecno drugače določeno. Drugačni dogovori brez pisnega dokumenta niso veljavni.

10.2. Kupec se pred nakupom blaga seznani s temi Splošnimi pogoji prodaje blaga, ki so sestavni del pogodbe, ki jo podpišeta obe pogodbeni stranki. S podpisom pogodbe kupec izrecno izjavlja, da je prebral in razumel vsebino teh Splošnih pogojev prodaje blaga in da se z njimi strinja. Kupcu se pred nakupom blaga tudi predstavi lastnosti blaga, njegovo namembnost in uporabnost ter se ga pouči o pravilni uporabi blaga.

10.3. Vse morebitne spore glede sklenjene pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa se dogovori pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Ljubljani.

10.4. Ti »Splošni pogoji prodaje blaga« stopijo v veljavo z dnem nakupa izdelkov in so objavljeni tudi na spletni strani podjetja www.altera.si. Obrazec za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe kupca in obrazec za vračilo izdelkov pri uveljavljanju stvarne napake kupca sta priloga teh Splošnih pogojev prodaje blaga podjetja Altera Roman Svetlin s.p. ki sta dostopna na spletni strani podjetja www.altera.si.

Izjavljamo, da nismo davčni zavezanci in da nismo zavezani plačevanju davka na dodano vrednost.

Domžale, 15.02.2018

Altera Roman Svetlin s.p.

OBRAZEC ZA ZAMENJAVO IZDELKOV  ZA UVELJAVLJANJE STVARNE NAPAKE

(reklamacijski zapisnik)

Podatki prodajalca:

Tržaška cesta 12

1360 Vrhnika

Podatki kupca:

Ime in priimek: ___________________________________________

Naslov: _________________________________________________

Telefon:_________________________________________________

Email:___________________________________________________

Številka  izdanega računa za navedene izdelke___________________

Datum računa za navedene izdelke:___________________________

Datum odkritja stvarne napake:______________________________

Kupec (zgoraj) uveljavljam pravico do zamenjave izdelka zaradi stvarne napake. Stvarna napaka na izdelku je: (opis stvarne napake):

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Datum vrnjenega izdelka:___________________________________________________________

Vsebina prejetega izdelka:__________________________________________________________

Kraj in datum izdaje obrazca:_____________________________________________ __________

Podpis kupca(potrošnika)__________________________________________________________

V primeru utemeljene stvarne napake kupec želi (obkrožite)

  • Popravilo -odpravo napake
  • Zamenjavo izdelka z novim, enakim (če je izdelek na zalogi)
  • Delno vračilo kupnine
  • Vračilo celotne kupnine (ta bo vrnjena z enakim plačilnim sredstvom kot ste ga uporabili)

Po prejemu izdelka skupaj z obrazcem bomo v najkrajšem možnem času (do 45dni)  pregledali izdelek in vas o izidu reklamacije obvestili

Kraj in datum:_______________________________Podpis kupca:____________________________

⃝    Izpolnite in pošljite prodajalcu, če želite uveljaviti stvarno napako

⃝    izdelek ki ga vračate z namenom uveljavljanja stvarne napake  mora ob vračilu imeti vse morebitne podatke

⃝    Obrazec pošljite na naslov prodajalca  ali v elektronski obliki na info@altera.si

⃝    v primeru vprašanj nas kontaktirajte na gsm:041 716 195

image_print

OBRAZEV ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA OD ODSTOPA (Obr.OP)

Podatki prodajalca:

Altera  Roman Svetlin s.p.

Tržaška cesta 12

1360 Vrhnika

Obveščamo vas, da odstopamo od blaga.

Blago je bilo naročeno dne:___________________________________

Blago je bilo prevzeto dne:____________________________________

Podatki kupca:

Ime in priimek: _____________________________________________________

Naslov: ___________________________________________________________

Telefon:___________________________________________________________

Email:____________________________________________________________

Številka računa:______________________________________________________

Kraj in datum izdaje obrazca:_____________________________________________

Podpis kupca(potrošnika)_______________________________________________

⃝    Izpolnite in pošljite prodajalcu, če želite odstopiti od pogodbe

⃝     izdelek ki ga vračate z namenom od odstopa pogodbe mora biti vrnjen v enaki količiini in kvaliteti

⃝    Obrazec pošljite na naslov prodajalca  ali v elektronski obliki na info@altera.si

⃝    v primeru vprašanj nas kontaktirajte na gsm:041 716 195

image_print

Zadnje na blogu

Najbolj brano

Video vsebine

Kategorije

Altera

Spremenite življenje na bolje že danes!

Pokličite nas

Pošljite nam sporočilo