Opis

ELEKTROMAGNETNO SEVANJE – NEIONIZIRNO SEVANJE

elektrosmog, elektromagnetno sevanje, meritev elektromagnetnih sevanjElektrosmog, elektromagnetno sevanje ali z drugo besedo tehnično- umetno sevanje je prepleteno v našem delovnem in bivalnem okolju. Poleg naravnih sevanj na nas delujejo torej tudi tehnična sevanja.

Meritve elektromagnetnih sevanj opravljamo v stanovanju, spalnici in poslovnih prostorih.

Neionizirna sevanja poimenujemo elektromagnetna sevanja, ki imajo nižje frekvence od ionizirnih sevanj ter tako premajhno energijo za ionizacijo snovi. Visokofrekvenčno elektromagnetno sevanje obsega frekvence od 30 kHz do 300 GHz .

Frekvenčna območja so različna in sicer od ekstremno nizkih frekvenc (ELF), srednje frekvence (MF), visoke frekvence (HF)- radijski in TV oddajniki, zelo visoke frekvence (VHF), ultravisoke frekvence (UHF)- radarji,mobilna telefonija, super visoke frekvence (SHF), ekstremno visoke frekvence (EHF).Enota za jakost električnega polja je volt na meter (V/m).

Elektromagnetno sevanje- tehnično- umetno sevanje imenujemo tudi elektrosmog.

Kakšen je vpliv elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi in okolje?

So lahko torej tehnična sevanja – elektrosmog obremenilna za zdravje? Tu so nedvomno pomembne same jakosti, ter časa izpostavljenosti (prejeti dozi). Prevelike jakosti elektromagnetnega sevanja povzroči lahko težave kosti in krvne slike . Otroki so dovzetnejši k hitrejšemu zbolevanju. To so pokazale nekatere tuje študije. Nekatere raziskave pa anulirajo ta vpliv na zdravje ljudi, tako da je skrb zaradi elektromagnetnega sevanja povsem odveč.

Skrb za vpliv elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi vsekakor ni odveč. Več o (ne)vplivih elektromagnetnih sevanjih, študijah si preberite pri pristojnih ustanovah v Sloveniji ali v Svetu. Trenutno po večini so znanstvene študije mnenja (ne vse), da EMS ne povzroča tveganja za zdravje.

Radiacija, žarčenje ali oziroma sevanje pomeni valovanje. Energija elektromagnetnega sevanja je odvisna od frekvence, višja kot je ta, večja je energija sevanja.
Enota za jakost električnega polja je volt na meter (V/m). Podatek za Slovenijo iz leta 2007-max. jakost sevanja je 12,9 V/m.

Naročilo meritve sevanja v stanovanju

Podrobnosti

ELEKTRIČNE NAPRAVE V NAŠEM STANOVANJU, SPALNICI KOT VIR SEVANJ

Danes si življenja brez elektrike praktično ne moremo več predstavljati: hladilnik, TV, elektromagnetno sevanje, elektrosmog, elektromagnetna sevanjaradio, računalnik, mobilni telefon, pralni in sušilni stroj, prometna signalizacija, javna razsvetljava in še mnogo več; Elektrosmog je postal del življenja.

Da lahko prebirate to besedilo, ste izpostavljeni določenem električnem sevanju;
Z ene strani lahko govorimo o pozitivnih, z druge pa lahko kot premislek o negativnih posledicah sevalnih obremenitvah na naše okolje in zdravje.

Različne študije kažejo različne (ne)vplive sevanja na zdravje

Večina zaključkov znanstvenih študij je, da te oblike sevanj ne povzročajo zdravstvenih obolenj.

Spet določene znanstvene študije pa trdijo nasprotno, tudi o povzročanju rakavih obolenj.

Problemi elektromagnetnega sevanja lahko predstavljajo segrevanje tkiva telesa (notranje plasti tkiva), v kolikor gre za višje jakosti.  Denimo pri (pre)veliki uporabi mobilnega telefona obstaja večje tveganje za možnosti tumorja glave.

Problem elektromagnetnih sevanjih je namreč, da so nevidna in za naša čutila neobčutljiva.

Pregled

VPLIV ELEKTROMAGNETNIH SEVANJ NA  ZDRAVJE

Določene raziskave na sevalne obremenitve so kazale tudi na večjo možnost stresa, depresij, rakastih obolenj, glavobolov;

elektrosmog sevanje, elektromagnetno sevanje, sevanjaVelikokrat si ljudje predstavljajo, da prekomerna sevanja predstavljajo recimo radarsko sevanje, bazne postaje, oddajniki, na katere nimajo vpliva.

Pogosto pa pozabljajo (v večih primerih), da neustrezna hišna električna napeljava in s tem povezano delovanje električnih (hišnih) aparatur  lahko preseže normalne jakosti.

Enako velja tudi v delovnih okoljih – pisarna. Te so lahko neprimerno višje od baznih postaj ali oddajnikov.

Z PRAVILNIM PRIKLOPOM ELEKTRIČNIH NAPRAV LAHKO ZMANJŠATE SEVANJE

Pomembna je tudi priključitev električnih aparatur v stanovanju ali pisarni in polariteta (+ –). V  večini primerov ni vseeno, kako je določen aparat vklopljen v vtičnico. Namreč tu gre za izmenični tok in vsi aparati vseeno delujejo.  Vendar z pravilno priklopitvijo lahko sevajo bistveno manj (npr. priključitev vodne postelje, akvarij za ribe…).

To lahko preverimo edino z merjenjem elektromagnetnih sevanj!

Sama jakost sevanja z oddaljenostjo od izvora sevanja tudi bistveno upada. Meritev električnih sevanj omogoča detekcijo jakosti električnega sevanja in izdelavo ustreznih alternativnih rešitev za zmanjšanje elektromagnetnih sevanj v prostoru.

Dodatne dejavnosti

RAČUNALNIKI IN SEVANJE

kaj seva, ELEKTROSMOG, ELEKTROMAGNETNO SEVANJENaše raziskave malega števila prenosnih računalnikov (notebook) in osebnih (PC) računalnikov kažejo razlike v vprid osebnim -stacionarnim računalnikom. Le ti so se izkazali, da sevajo manj od prenosnih računalnikov.

Med elektromagnetna sevanja uvrščamo na primer tudi električne daljnovode (transport električne energije), telekomunikacijske naprave – mobilna telefonija, televizijske oddajnike, električna napeljava v hiši, gospodinjski aparati, sušilniki za lase, industrijski stroji.

Pomembno je preveriti vodno posteljo, katera lahko zaradi neustrezne priključitve v omrežje seva več kot bi lahko.. itd.

Imate upravičeno skrbi ali so ta sevanja škodljiva za na naš organizem?

Odvisno je od doze jakosti in trajanja elektrosmog sevanja.  Kje je lahko resnično prava meja, ki to zagotavlja, da je varno? 

Sedanja dovoljena doza je v Sloveniji 2007, 12,9 V/m – volt na meter, podatek je iz leta 2007.

Omeniti je treba, da je vse več tovrstne tehnologije, ki » sevalno onesnažuje« naše okolje. Tu so mnenja različnih strokovnjakov s tega področja močno deljena, si nasprotujoča;

Zaključek: definitivno je bolje manjša jakost  elektrosmoga kot (pre) velika.

IONIZIRNO – RADIOAKTIVNO SEVANJE

So elektromagnetna sevanja, ki imajo zelo visoke frekvence in tako dovolj energije za ionizacijo snovi, da izbijejo elektrone iz atomov. Zaradi tega izvira ime ionizacija. Radioaktivno sevanje (radiacija) je najnevarnejše našemu zdravju in ekologiji (povečane vrednosti, npr. primer Černobila).

OPRAVLJAMO MERITVE GEOPATOGENIH IN ELEKTROSMOG SEVANJ SPALNICE IN PISARNE

ALTERA, VAŠA PRVA ALTERNATIVNA IZBIRA, KJER SEVANJE IZVIRA – KO ZDRAVJE NI NAKLJUČJE ”

meritve elektromagnetnih sevanj, elktrosmog v stanovanjuNA KAKŠNEM MESTU SPITE VI?

PREVERITE Z NAŠIMI RADIESTEZIJSKIMI MERITVAMI SEVANJA ŽE DANES!

Izdelamo skico sevanja v  stanovanju- sobi, spalnici, pisarni, označimo slabe – škodljive energijske točke, pozicije na postelji in prostoru, analiziramo osebe in svetujemo.

Zemeljsko magnetno sevanje, anomalije magnetnega polja Zemlje, iskanje – detekcija podzemne vodne žile, kozmično in Hartmann sevanje -vse na enem mestu – Altera – ko sevanje postane “vidno”…

Zadnje na blogu

Najbolj brano

Video vsebine

Kategorije

Altera

Spremenite življenje na bolje že danes!

Pokličite nas

Pošljite nam sporočilo