Vrste sevanj

Vrste sevanj2021-03-22T15:38:30+00:00

ELEKTROMAGNETNO SEVANJE

Elektromagnetno sevanje so vrste sevanj, valovanje,  katerega povzročajo  denimo transformatorske postaje, daljnovod, bazne postaje, elektro omarice, elektrifikacija v stanovanju. Pomemben vidik je, kako zmanjšati elektromagnetno sevanje zaradi vpliva na zdravje, da nas ne ogroža.

NEIONIZIRNA SEVANJA

To so vrste elektromagnetna sevanja, ki prodirajo skozi zidove in imajo nižje frekvence od ionizirnih sevanj.  Ta tip sevanj ima premajhno energijo za ionizacijo snovi kot jo ima radioaktivno sevanje.

Vendar kljub temu  je pomembno za meritev vpliva sevanj na zdravje ljudi. Neionizirno je tudi zemeljsko naravno sevanje.

Enota za jakost električnega polja je volt na meter (V/m). Zaenkrat je mejna dovoljena vrednost elektromagnetnega sevanja v Sloveniji 12,9 V/m. V ostalih državah so različne dovoljene mejne vrednosti.

 
 

Skrb za naraščanje “onesnaževanja okolja z elektromagnetnim sevanjem” tudi tu ni odveč, saj je vedno več tovrstne tehnologije.

Z PRAVILNIM PRIKLOPOM ELEKTRIČNIH NAPRAV LAHKO ELEKTROMAGNETNO SEVANJE ZMANJŠAMO

Poleg vsega imamo v stanovanju tudi kopico električnih naprav, katere oddajo elektromagnetno sevanje.

Vsekakor je pomembno, da je zlasti v spalnici tega čim manj oz. smo dovolj oddaljeni od električnih virov .

Ti viri sevanj so električni kabli v zidu, nočna lučka, radio, televizija, elektro omarica, wi-fi.

Pomembna pa je tudi pravilna polarna priključitev teh naprav v omrežje (vtičnice),  kar se z merjenjem da ugotoviti in v določenih okoliščinah bistveno zmanjšati..

Elektromagnetno sevanje povzročajo tudi naprave v stanovanju

KAJ ELEKTROMAGNETNO SEVANJE JE?

Radiacija, žarčenje ali oziroma sevanje pomeni valovanje. Energija elektromagnetnega sevanja je odvisna od frekvence, višja kot je ta, večja je energija sevanja.

Med ta neonizirna sevanja spadajo tudi geobiološka (sevanja Zemlje) kot so: zemeljsko sevanje podzemnih vodnih žil, Hartmann in Curry mreže. Anomalije zemeljskega polja torej imajo prav tako velik vpliv na zdravje ljudi, v bistvu na vso živo naravo- živali, rastline, drevesa..

NA KAKŠNEM MESTU SPITE VI?
PREVERITE Z NAŠIMI RADIESTEZIJSKIMI MERITVAMI SEVANJA ŽE DANES!

naročite merjenje sevanj v stanovanju

Izdelamo skico sevanja v stanovanju- sobi, spalnici, pisarni, označimo slabe točke, pozicije na postelji, analiziramo osebe in svetujemo. Opravimo tudi meritev elektrosmoga -elektromagnetno sevanje (hišna elektrifikacija, vplivi daljnovodov v okolici..)

Zemeljsko magnetno sevanje, anomalije magnetnega polja Zemlje, detekcija podzemne vode (žile), kozmično in Hartmann sevanje -vse na enem mestu – Altera – ko sevanja postanejo “vidna”

Altera, vaša prva alternativna izbira, kjer sevanje izvira – ko zdravje ni naključje!

IONIZIRNO – RADIOAKTIVNO SEVANJE -RADIACIJA

So elektromagnetna sevanja, ki imajo zelo visoke frekvence in tako dovolj energije za ionizacijo snovi, da izbijejo elektrone iz atomov. Zaradi tega izvira ime ionizacija.

IONIZIRNA SEVANJA

(radioaktivnost, odpadki iz rudnikov, sevanje zemlje,…)

Radioaktivno sevanje (radiacija) je najnevarnejše našemu zdravju in ekologiji (povečane vrednosti, npr. primer Černobila). Te vrste sevanja v nizkih odmerkih se uporabljajo tudi v medicini za rentgensko slikanje (RTG).

radioaktivno zračenje, zračenje

VPLIVI SEVANJ

RADIESTEZIJA – MERI ZEMELJSKO SEVANJE

Je prastara veda, ki preučuje pozitivna in negativna sevalna mesta na Zemlji. Zlasti se uporablja za ugotavljanje, kakšen vpliv ima sevanje na zdravje ljudi.

Radiestezija spada med vrste neonizirnih sevanj. Je zelo razvejana, saj so njena področja usmerjena tudi na: Iskanje vode, izgubljenih oseb in predmetov, rud (naravnih bogastev), ustreznosti hrane, diagnostika človeka;

Zaradi njene univerzalnosti se uporablja tudi v kombinaciji z bio energijo, Feng shui (feng šu). Tudi pri homeopatiji (nekateri homeopati jo uporabljajo pri izbiri primernejših zdravil, bioresonanci in še bi lahko naštevali.

RADIESTEZIJA – MERI ZEMELJSKO SEVANJE

Je prastara veda, ki preučuje pozitivna in negativna sevalna mesta na Zemlji. Zlasti se uporablja za ugotavljanje, kakšen vpliv ima sevanje na zdravje ljudi.

Radiestezija spada med vrste neonizirnih sevanj. Je zelo razvejana, saj so njena področja usmerjena tudi na: Iskanje vode, izgubljenih oseb in predmetov, rud (naravnih bogastev), ustreznosti hrane, diagnostika človeka;

Zaradi njene univerzalnosti se uporablja tudi v kombinaciji z bio energijo, Feng shui (feng šu). Tudi pri homeopatiji (nekateri homeopati jo uporabljajo pri izbiri primernejših zdravil, bioresonanci in še bi lahko naštevali.

BOLJŠE SPANJE, BOLJŠE ZDRAVJE

štetno zračenje, pozitivno zračenje, mjerenje štetnih zračenja

V primerih ko ni mogoča prestavitev ležišča,
naj se uporabi radiestezijska zaščita.

Na pozitivnih mestih se ljudje počutijo zadovoljno, mirno.
Tudi cerkve so grajene na pozitivnih sevalnih mestih.

RADIESTEZIJA PREUČUJE PODZEMNE VODNE TOKOVE, HARTMANN IN CURRY MREŽE SEVANJ

Pojem RADIESTEZIJA si ljudje dostikrat razlagajo napačno, saj jo povezujejo z radiom, radijskimi valovi…Mogoče tudi zaradi tega, ker se dostikrat pojavlja popačenka (radiostezija, radiostezist).

Dejstvo je, da radiestezija preučuje Zemljine naravne zakonitosti – sevanje. Kot npr. zaznavamo mraz, vročino z našimi čutili, pri radiesteziji pa uporabljamo različne instrumente in tehnike za zaznavo vrste sevanj. Radiestezist pri svojem delu uporablja bodisi bajalico, nihalo, elektronske aparature;

NA KAKŠNEM MESTU SPITE VI?
PREVERITE Z NAŠIMI RADIESTEZIJSKIMI MERITVAMI SEVANJA ŽE DANES!

naročite merjenje sevanj v stanovanju

Izdelamo skico sevanja v stanovanju- sobi, spalnici, pisarni, označimo slabe točke, pozicije na postelji, analiziramo osebe in svetujemo. Opravimo tudi meritev elektrosmoga -elektromagnetno sevanje (hišna elektrifikacija, vplivi daljnovodov v okolici..)

Zemeljsko magnetno sevanje, anomalije magnetnega polja Zemlje, detekcija podzemne vode (žile), kozmično in Hartmann sevanje -vse na enem mestu – Altera – ko sevanja postanejo “vidna”

ELEKTROMAGNETNO SEVANJE JE NEVIDNO- LAHKO GA MERIMO

Vsa oblike vrste sevanj so praktično nevidne, tako elektromagnetno sevanje kot tudi geo sevanje.
Zemeljsko magnetno sevanje delimo v splošnem na pozitivna sevanja in nam negativna sevanja.

TEMELJNI NAMEN JE OHRANJANJE ALI IZBOLJŠANJE ZDRAVJA

Civilizacije Egipčanov, Etruščanov, Medičejcev, Perzijcev, Rimljanov so uporabljali tehnike radiestezije za iskanje vode, zdravih energijskih mest za bivališča in spanje.

V srednjem veku se je Radiestezija začela uporabljati za odkrivanje ostalih naravnih bogastev (podzemnih rud, pitne vode).

Radiestezist  – odkrivanje težav kot preprečevanje

 
 

Z strokovnimi radiestezijskimi meritvami sevanj ugotovimo tudi lahko že obstoječe težave in posledično bodoče.

Izmerimo in označimo slaba sevalna mesta. Priporočamo spremembo lege ležišča na ugodnejšo lego. Če to ni mogoče, se uporabijo energijski izdelki za zaščito biopolja človeka.

SEVANJE ZEMLJE JE V VERTIKALI ENAKO, NE GLEDE NA ŠTEVILO NADSTROPIJ

Za stanovanjske bloke, poslovne stavbe, hiše je značilno, da je stanje radiacije -zemeljskih sevanj v posameznih nadstropjih v istem prostoru enako in to ne glede na število nadstropij in stanovanjskih hišah. Ker so spalnice v takih objektih navadno postavljene druga nad drugo, podobna pa je tudi namestitev ležišč, so težave pri večini stanovalcev podobne.

Razlike gre pripisati tudi razliki v času in letih, ki ga prebijejo v takih prostorih.

SPALNICA NAJ BO MESTO ZA POČITEK

Pri spalnicah bi radi poudarili tudi to, da naj se v njej ne nahajajo) televizija, Hi-fi naprave, računalniki, skratka aparati z električnim napajanjem iz omrežja.V kolikor jih imate v spalnici, jih odklopite tudi iz iz stand by načina. S tem zmanjšate elektromagnetno sevanje.

Za delovne prostore (PISARNA) velja, da so ljudje na ugodnih sevalnih mestih bolj učinkoviti in zbrani pri delu, kot ljudje na sevalno neugodnih mestih.

Vse vrste sevanja delujejo na naš energetski plašč (aura) in motijo pravilno delovanje energetskih centrov (čaker) človeka. To slabi delovanje žlez in organov v posameznih predelih telesa.

RADIESTEZIJA IN SEVANJE V PROSTORIH

Veliko težav se izkaže, da nepravilen položaj ležišča lahko vpliva tudi na (ne)plodnost ženske ali moškega, težave povezane s tem ter razvojem otroka.

 
 

OTROKOVA DALJŠA NESPEČNOST- SPANJE Z ZBUJANJI

 
 

Radiestezijska meritev je pokazala, da spi otrok na za spanje izredno neugodnem sevalnem mestu.
Tu smo samo z premikom otrokovega ležišča na ugodno mesto dosegli, da je otrok od takrat dalje nemoteno spal. Priporočljivo je tudi, da je ležišče otroka čimbolj stran od virov električnega sevanja-elektrosmog.  Z oddaljenostjo od vira elektromagnetno sevanje upada.

 
 
V kolikor pa to ni možno, obstajajo alternativne – drugačne rešitve za zmanjševanje sevanja.
 
 

ODKRIVANJE TEŽAV IN NJIHOVO PREPREČEVANJE, ZAŠČITA

 
 

Z strokovnimi radiestezijskimi meritvami sevanj ugotovimo tudi lahko že obstoječe težave in posledično bodoče. Izmerimo in označimo slaba sevalna mesta za spanje in priporočamo po potrebi spremembo lege ležišča na ugodnejšo lego.

Če prestavitev ni mogoča (prostorski in praktični razlogi) priporočamo uporabo nevtralizacijskega bioenergijskega polja Biostimulator .

 
 

Hkrati poteka naravna metoda samozdravljenja z Biostimulatorjem, saj dovaja manjkajočo energijo telesu, kjer je to potrebno.

NA KAKŠNEM MESTU SPITE VI?
PREVERITE Z NAŠIMI RADIESTEZIJSKIMI MERITVAMI SEVANJA ŽE DANES!

naročite merjenje sevanj v stanovanju

Izdelamo skico sevanja v stanovanju- sobi, spalnici, pisarni, označimo slabe točke, pozicije na postelji, analiziramo osebe in svetujemo. Opravimo tudi meritev elektrosmoga -elektromagnetno sevanje (hišna elektrifikacija, vplivi daljnovodov v okolici..)

Zemeljsko magnetno sevanje, anomalije magnetnega polja Zemlje, detekcija podzemne vode (žile), kozmično in Hartmann sevanje -vse na enem mestu – Altera – ko sevanja postanejo “vidna”

Prispevki v Meritve sevanj

Zadnje na blogu

Posledice nespanja

Posledice nespanja, nespečnosti povzročajo številne zdravstvene težave. Dolgoročno so motnje spanja dejavniki tveganja za diabetes, srčno žilne bolezni, demenco, avtoimunske bolezni kot določene oblike raka. Kaj pomaga za boljši spanec, kje so vzroki za nespečnost so ključ do rešitve.

Go to Top