Opis

ELEKTROMAGNETNO SEVANJE

Elektromagnetno sevanje so vrste sevanj, valovanje,  katerega povzročajo  denimo transformatorske postaje, daljnovod, bazne postaje, elektro omarice, elektrifikacija v stanovanju. Pomemben vidik je, kako zmanjšati elektromagnetno sevanje zaradi vpliva na zdravje, da nas ne ogroža.

NEIONIZIRNA SEVANJA

elektromagnetno sevanje, neionizirno sevanje, vrste sevanja, tipi sevanjTo so vrste elektromagnetna sevanja, ki prodirajo skozi zidove in imajo nižje frekvence od ionizirnih sevanj.  Ta tip sevanj ima premajhno energijo za ionizacijo snovi kot jo ima radioaktivno sevanje.

Vendar kljub temu  je pomembno za meritev vpliva sevanj na zdravje ljudi. Neionizirno je tudi zemeljsko naravno sevanje.

Enota za jakost električnega polja je volt na meter (V/m). Zaenkrat je mejna dovoljena vrednost elektromagnetnega sevanja v Sloveniji 12,9 V/m. V ostalih državah so različne dovoljene mejne vrednosti.

Skrb za naraščanje “onesnaževanja okolja z elektromagnetnim sevanjem” tudi tu ni odveč, saj je vedno več tovrstne tehnologije.

Z PRAVILNIM PRIKLOPOM ELEKTRIČNIH NAPRAV LAHKO ELEKTROMAGNETNO SEVANJE ZMANJŠAMO

elektrićne naparave, kabli, vtičnice, wi-fi, električni vodniki

Elektromagnetno sevanje povzročajo tudi naprave v stanovanju

Poleg vsega imamo v stanovanju tudi kopico električnih naprav, katere oddajo elektromagnetno sevanje.

Vsekakor je pomembno, da je zlasti v spalnici tega čim manj oz. smo dovolj oddaljeni od električnih virov .

Ti viri sevanj so električni kabli v zidu, nočna lučka, radio, televizija, elektro omarica, wi-fi.

Pomembna pa je tudi pravilna polarna priključitev teh naprav v omrežje (vtičnice),  kar se z merjenjem da ugotoviti in v določenih okoliščinah bistveno zmanjšati..

KAJ ELEKTROMAGNETNO SEVANJE JE?

Radiacija, žarčenje ali oziroma sevanje pomeni valovanje. Energija elektromagnetnega sevanja je odvisna od frekvence, višja kot je ta, večja je energija sevanja.

Med ta neonizirna sevanja spadajo tudi geobiološka (sevanja Zemlje) kot so: zemeljsko sevanje podzemnih vodnih žil, Hartmann in Curry mreže. Anomalije zemeljskega polja torej imajo prav tako velik vpliv na zdravje ljudi, v bistvu na vso živo naravo- živali, rastline, drevesa..

Naročite merjenje sevanj v stanovanju

Ionizirno sevanje

IONIZIRNO – RADIOAKTIVNO SEVANJE -RADIACIJA

radioaktivno sevanje, ionizirno sevanje, vrste in tipi sevanjSo elektromagnetna sevanja, ki imajo zelo visoke frekvence in tako dovolj energije za ionizacijo snovi, da izbijejo elektrone iz atomov. Zaradi tega izvira ime ionizacija.

IONIZIRNA SEVANJA

(radioaktivnost, odpadki iz rudnikov, sevanje zemlje,…)

Radioaktivno sevanje (radiacija) je najnevarnejše našemu zdravju in ekologiji (povečane vrednosti, npr. primer Černobila). Te vrste sevanja v nizkih odmerkih se uporabljajo tudi v medicini za rentgensko slikanje (RTG).

Vpliv sevanj

RADIESTEZIJA – MERI ZEMELJSKO SEVANJE

Je prastara veda, ki preučuje pozitivna in negativna sevalna mesta na Zemlji. Zlasti se uporablja za ugotavljanje, kakšen vpliv ima sevanje na zdravje ljudi.

Radiestezija spada med vrste neonizirnih sevanj. Je zelo razvejana, saj so njena področja usmerjena tudi na: Iskanje vode, izgubljenih oseb in predmetov, rud (naravnih bogastev), ustreznosti hrane, diagnostika človeka;

Zaradi njene univerzalnosti se uporablja tudi v kombinaciji z bio energijo, Feng shui (feng šu). Tudi pri homeopatiji (nekateri homeopati jo uporabljajo pri izbiri primernejših zdravil, bioresonanci in še bi lahko naštevali.

MED SPANJEM LAHKO NASTAJAJO BOLEZNI ZARADI GEO SEVANJA IN KOMBINACIJ EMS

elektromagnetno sevanje, radiestezija, vrtste in tipi zemeljskega sevanjaUgledni zdravilec-zeliščar Rudolf Breuss je prav tako v svoji knjigi ZDRAVLJENJE RAKA IN LEVKEMIJE, navedel, da je potrebno poleg zdravljenja poskrbeti tudi za ugodno spalno mesto.

Zlasti je opozoril, da vsi ki so oboleli za “neozdravljivimi” in rakvimi bolezni, naj takoj pokličejo Radiestezista, da preveri spalnico.

Denimo zlasti podzemni vodni tokovi lahko povzročajo tudi rakava obolenja. Vpliv vrste sevanj na zdravje ljudi je različen, saj je odvisno za kakšne  kombinacije  in intenzivnosti sevanj gre.

BOLJŠE SPANJE, BOLJŠE ZDRAVJE

V primerih ko ni mogoča prestavitev ležišča, naj se uporabi radiestezijska zaščita.

Na pozitivnih mestih se ljudje počutijo zadovoljno, mirno. Tudi cerkve so grajene na pozitivnih sevalnih mestih.

RADIESTEZIJA PREUČUJE PODZEMNE VODNE TOKOVE, HARTMANN IN CURRY MREŽE SEVANJ

Pojem RADIESTEZIJA si ljudje dostikrat razlagajo napačno, saj jo povezujejo z radiom, radijskimi valovi…Mogoče tudi zaradi tega, ker se dostikrat pojavlja popačenka (radiostezija, radiostezist).

Dejstvo je, da radiestezija preučuje Zemljine naravne zakonitosti – sevanje. Kot npr. zaznavamo mraz, vročino z našimi čutili, pri radiesteziji pa uporabljamo različne instrumente in tehnike za zaznavo vrste sevanj. Radiestezist pri svojem delu uporablja bodisi bajalico, nihalo, elektronske aparature;

Dodatno

ELEKTROMAGNETNO SEVANJE JE NEVIDNO- LAHKO GA MERIMO

Vsa oblike vrste sevanj so praktično nevidne, tako elektromagnetno sevanje kot tudi geo sevanje. Zemeljsko magnetno sevanje delimo v splošnem na pozitivna sevanja in nam negativna sevanja.

Naravna zemeljska sevanja elektromagnetno sevanje, sevanje elektro omarice, vrste sevanja(radiacija) so našim očem nevidna, kot vsa druga tehnična sevanja. TV, gospodinjski aparati, računalniki, mobilni telefoni-elektosmog, transformatorska postaja, daljnovodi…).

V določenih okoliščinah delujejo različne vrste sevanja na naš celoten ekosistem zelo obremenilno.

Slaba mesta kjer se stikajo škodljiva sevanja niso primerna za daljši počitek (spanje – spalnica). Zaradi negativnih sevanj se človek na takšnih mestih počuti slabo, ima nemirno spanje z zbujanji in ponavljajočimi se težavami. Povzročajo tudi lahko rakave bolezni.

Za meritve sevanj si navadno izberemo mesta naših ležišč oziroma spalnic v katerih preživimo kar tretjino življenja. Sem pa sodijo tudi delovni prostori (pisarne), soba za učenje in drugi prostori, v katerih prebijemo veliko časa.

SEVANJE ZEMLJE JE V VERTIKALI ENAKO, NE GLEDE NA ŠTEVILO NADSTROPIJ

Za stanovanjske bloke, poslovne stavbe, hiše je značilno, da je stanje radiacije -zemeljskih sevanj v posameznih nadstropjih v istem prostoru enako in to ne glede na število nadstropij in stanovanjskih hišah. Ker so spalnice v takih objektih navadno postavljene druga nad drugo, podobna pa je tudi namestitev ležišč, so težave pri večini stanovalcev podobne.

Razlike gre pripisati tudi razliki v času in letih, ki ga prebijejo v takih prostorih.

SPALNICA NAJ BO MESTO ZA POČITEK

Pri spalnicah bi radi poudarili tudi to, da naj se v njej ne nahajajo) televizija, Hi-fi naprave, računalniki, skratka aparati z električnim napajanjem iz omrežja.V kolikor jih imate v spalnici, jih odklopite tudi iz iz stand by načina. S tem zmanjšate elektromagnetno sevanje.

Za delovne prostore (PISARNA) velja, da so ljudje na ugodnih sevalnih mestih bolj učinkoviti in zbrani pri delu, kot ljudje na sevalno neugodnih mestih.

Vse vrste sevanja delujejo na naš energetski plašč (aura) in motijo pravilno delovanje energetskih centrov (čaker) človeka. To slabi delovanje žlez in organov v posameznih predelih telesa.

RADIESTEZIJA IN SEVANJE V PROSTORIH

Veliko težav se izkaže, da nepravilen položaj ležišča lahko vpliva tudi na (ne)plodnost ženske ali moškega, težave povezane s tem ter razvojem otroka.

OTROKOVA DALJŠA NESPEČNOST- SPANJE Z ZBUJANJI

Radiestezijska meritev je pokazala, da spi otrok na za spanje izredno neugodnem sevalnem mestu.
Tu smo samo z premikom otrokovega ležišča na ugodno mesto dosegli, da je otrok od takrat dalje nemoteno spal. Priporočljivo je tudi, da je ležišče otroka čimbolj stran od virov električnega sevanja-elektrosmog.  Z oddaljenostjo od vira elektromagnetno sevanje upada.

V kolikor pa to ni možno, obstajajo alternativne – drugačne rešitve za zmanjševanje sevanja.

ODKRIVANJE TEŽAV IN NJIHOVO PREPREČEVANJE, ZAŠČITA

Z strokovnimi radiestezijskimi meritvami sevanj ugotovimo tudi lahko že obstoječe težave in posledično bodoče. Izmerimo in označimo slaba sevalna mesta za spanje in priporočamo po potrebi spremembo lege ležišča na ugodnejšo lego.

Če prestavitev ni mogoča (prostorski in praktični razlogi) priporočamo uporabo nevtralizacijskega bioenergijskega polja Biostimulator .

Hkrati poteka naravna metoda samozdravljenja z Biostimulatorjem, saj dovaja manjkajočo energijo telesu, kjer je to potrebno.

Altera, vaša prva alternativna izbira, kjer sevanje izvira – ko zdravje ni naključje!

vrste sevanj, sevanja, detekcija sevanj, elektromagnetno sevanjeNA KAKŠNEM MESTU SPITE VI? PREVERITE Z NAŠIMI RADIESTEZIJSKIMI MERITVAMI SEVANJA ŽE DANES!

Izdelamo skico sevanja v  stanovanju- sobi, spalnici, pisarni, označimo slabe točke, pozicije na postelji, analiziramo osebe in svetujemo. Opravimo tudi meritev elektrosmoga -elektromagnetno sevanje (hišna elektrifikacija, vplivi daljnovodov v okolici..)

Zemeljsko magnetno sevanje, anomalije magnetnega polja Zemlje, detekcija podzemne vode (žile), kozmično  in Hartmann sevanje -vse na enem mestu – Altera – ko sevanja postanejo “vidna”

Zadnje na blogu

Najbolj brano

Video vsebine

Kategorije

Altera

Spremenite življenje na bolje že danes!

Pokličite nas

Pošljite nam sporočilo