Geopatska stres cona

Opis

RADIESTEZIJA IN GEOPATSKA STRES CONA – detekcija -meritve  sevanj-  Altera

Pojem izvira iz Sveta (GEOPATHIC STRESS ZONE), kjer so na kratko predstavljeni predeli- območja – zona, teritorij, kjer se nahajajo zemeljske anomalije v njenem magnetnem polju in škodljivosti za zdravje ljudi. Radiestezijska meritev sevanja omogoča izogib tem bolezenskim conam.

zemlja -magnet

ZEMLJA JE VELIKO MAGNETNO POLJE

Zemlja seva, Zemljino geomagnetno polje je kombinacija več magnetnih polj, ki nastajajo iz različnih virov z nizanjem drug na drugega. Več kot 90% polja povzroča gibanje prevodnega materiala znotraj Zemljine sredice, se pogosto omenja kot glavno polje. Drugi pomembni viri geomagnetnega polja so električni tok, ki teče v ionizirani zgornji atmosferi in tokov, ki prihajajo v zemeljski skorji. Obstajajo tudi lokalne anomalijerude, geološke prelomnice – motnje, tudi razni daljnovodi, vse naprimer električne aparature, katere uporabljamo, so denimo ozemljene – odvečni tok gre v Zemljo itd ..

Določene živali uporabljajo zemeljsko magnetno polje za navigacijo.

Vpliv

VPLIV GEOPATSKE STRES CONE NA ZDRAVJE , ,radiestezija, radiestezist

Geopatska stres cona, patogen predel vključuje različna zemeljska sevanja – podzemne vode (žile, vodni tokovi), Hartmannovo sevanje, Curry-eva sevanja. Kjer ta sevanja prehajajo ali kjer so ta sečišča -križanje linij, to imenujemo patogena cona – polje, območje bolezni, rakave cone.  Ti predeli -območja na Zemlji postanejo patogeni, kadar se dlje časa zadržujemo na njih, posebej je to pomembno za spalnice, pisarne.. Podzemna sevanja so nevidna, brez vonja, okusa, za detekcijo je torej potreben radiestezist – merilec, kateri z aparati / pripomočki lahko strokovno izmeri slaba – nezdrava mesta, točke v postelji – meritev sevanja škodljive, negativne energije v stanovanju.

Anomalije zemeljskega magnetnega polja vplivajo v interferenci z našimi organi, žlezami (kadar se nahajamo v taki coni).

Hartmann_Grid_AnimationKAKO VPLIVA  ZEMELJSKO MAGNETNO POLJE, NJEGOVE ANOMALIJE NA TELO?

Naša kri vsebuje železo.  Železo in magnet reagirata medsebojno. V primeru škodljivih pojavih zemeljskih sevanj, križanj na določenem organu, se zaradi medsebojne interference ustvarjajo anomalije – nepravilnosti v funkciji organa (hiper- hipo funkcije organa) že  na celičnem nivoju (benigne ali maligne spremembe), kar pa vodi do bolezni izpostavljenega organa/žleze.

 

KAKO HITRO LAHKO ČLOVEK OBOLI ZARADI TEH NEVIDNIH ZEMELJSKIH ANOMALIJ- SEVANJ?

Odvisno je od različnih kombinacij (Hartmann -podzemne vodne žile, Curry  in  geološki prelomi ) kot tudi  intenziteta oz. jakost le teh.

Včasih je dovolj že samo 2 leti, definitivno pa pri daljšem obdobju ( z vmesnimi simptomi in znaki), da se bolezen manifestira v fizični obliki – ko obstaja že medicinska diagnoza.

KAKŠNE SO LAHKO BOLEZNI ZARADI ANOMALIJE ZEMELJSKEGA POLJA – SEVANJA?

Bolezni se kažejo kot kronične, vnetne, pogosto je tudi vzrok “nepoznan” – avtoimune bolezni (Sjogrenov sindrom, Epilepsija, Hashimoto sindrom, Multipla skleroza, povečani organi telesa, težave z plodnostjo …) in tudi rakave bolezni. Vodna žila, razni zemeljski križi sevanj so t.i. skriti geo fizikalni pogosti kreatorji bolezni.

“OZDRAVITE  VZROK, NE POSLEDICE”

Radiestezijske meritve zemeljskih sevanj odkrijejo slaba mesta za spanje, učenje, delo in seveda obratno – nevtralna, zdrava mesta (v  hiši, stanovanju, sobi, spalnici, pisarni). Znani so primeri tudi kot sindrom “bolnih” zgradb, stavb, prostorov – ko se nahajamo v njih, se slabo počutimo, imamo glavobol, ko pa zapustimo te prostore – pa težave izginejo brez “vzroka”. Isto velja seveda za prostore, kjer bivamo.

Altera- ko sevanja postanejo “vidna”

Preverjeno

RUDOLF BREUSS – zeliščar, kateri je ozdravil preko 50.000 rakavih bolnikov, tudi tistih, kateri so bili že odpisani – neozdravljivi, je opozoril večkrat na to problematiko:

SPANJE NA ZDRAVEM MESTU

Breuss_knjiga_naslovnica

” Imejte v  mislih tudi to, da vsi, kateri so zboleli za rakom in navidez neozdravljivimi boleznimi, kod tudi boleznih pri katerih vzrok ni poznan, ležijo na vodnih sevanjih oz. vodnimi žilami, zaradi tega je nujno potrebno, da se pokliče radiestezista, da izmeri sevanja v spalnici!

Torej, dokler ne ” ozdravite vzroka”, bilo kakršna terapija -oblika, metoda ne pomaga, ni efektivna in tudi ne omogoča ozdravljenja, razen “zdravljenja simptomov, posledice” !!!

Ni toliko pomembna postelja, jogi vzmetnica, kot mesto – lokacija – lega spanja!

 

Nič na svetu ni slučajno, tudi to da smo zdravi ali bolni, ne prepustite zdravja slučajnostim – preverite vašo cono zdravja že danes z našim strokovnim  merjenjem patogenih zemeljskih sevanj!

Enako velja tudi v primerih, kadar so že prisotne bolezni, zdravljenje na pozitivnih – nevtralnih mestih bo tako potekalo hitreje in trajneje – celovito, saj je to osnovni predpogoj za ozdravljenje pri katerikoli bolezni- Rudolf Breuss…

B. Plohl v svoji knjigi, Podzemna sevanja – vzrok bolezni in raka« pravi: »Vse bolezni ljudi, živali in rastline imajo svoj primarni vzrok v raznih sevanjih, katera slabijo organizem in ga tako naredijo občutljivejšega za bolezni.«

Določeni ljudje so skeptični, pri Alteri smo prepričani, da odpravimo skepso še takemu skeptiku, na osnovi dejstev – naših strokovnih meritev zemeljskih sevanj. Ne glede, ali obstaja skepticizem, mi na podlagi pregleda sobe – postelje analiziramo stanje oseb, ugotovimo vzrok  in s tem tudi  lahko že obstoječe težave ali bolezni in to je dejstvo, brez zdravstvene kartoteke zgodovine osebe.

Znana ga. Käthe Bachler na področju radiestezije je denimo v praksi izvedla 10.000 meritev, napisala knjigo, no pri Altera pa smo izvedli do  2014 leta preko 19.000 meritev, pa sicer nismo napisali knjige, če pa bi jo, bi bila vsekakor ogromna, tako v smislu primerov, zgodb teh ljudi in izkušenj preko katerih smo jih in še pridobivamo.

Altera, že od 1996 izkušenj…

Priporočamo

PRIPOROČAMO NAŠE STORITVE ALTERA

anim2 poti do zdr• Radiestezijska meritev sevanj – pregled spalnice, pisarne (različna zemeljska sevanja  povzročajo številne bolezni in predstavljajo vzrok za nastanek različnih bolezni)

Večinoma v praksi, se hujše bolezni tiho razvijajo prav med spanjem, tudi te brez “vzroka” – avtoimune in to že na celičnem nivoju, zaradi vzroka globalne zemeljske mreže sevanja, geobioloških lomov, prelomnic v zemeljski skorji.

Diagnostični energetski pregled Aure GDV ( energetski pregled  žlez in organov, zgodnji pregled -pravočasno odkrivanje težav )

Bioenergija / bioterapija je mogoča tudi na daljavo  (pri različnih oblikah bolezni)

V preglednici živil z škodljivimi E-ji lahko pregledate živila, katera lahko povzročajo  različne težave organov)

 “ALTERA, VAŠA PRVA ALTERNATIVNA IZBIRA – KO ZDRAVJE NI NAKLJUČJE”

ZAŠČITITE VAŠE ZDRAVJE! Radiestezist omogoča izmero patogenih zemljinih polj.

ALTERA, VAŠA PRVA ALTERNATIVNA IZBIRA KJER SEVANJE IZVIRA – KO ZDRAVJE NI NAKLJUČJE”

kompas-geoNA KAKŠNEM MESTU SPITE VI? PREVERITE Z NAŠIMI RADIESTEZIJSKIMI MERITVAMI SEVANJA ŽE DANES!

Izdelamo skico zemeljske mreže sevanja v  stanovanju- sobi, spalnici, pisarni, označimo slabe točke, pozicije na postelji, analiziramo osebe in svetujemo.

Zemeljsko magnetno sevanje, anomalije magnetnega polja Zemlje, detekcija podzemne vode (žile), kozmično  in Hartmann sevanje -vse na enem mestu – Altera -podzemno sevanje, zemeljski škodljivi žarki