Vrste sevanj

Opis

ELEKTROMAGNETNO SEVANJE  MERITVE, SPLOŠNO O SEVANJU (RADIACIJI)

NEIONIZIRNA SEVANJA

Povzročajo ga  npr. transformatorske postaje, daljnovod, bazne postaje, elektro omarice, elektrifikacija v stanovanju;

neionizirnoSo elektromagnetna sevanja, ki prodirajo skozi zidove in imajo nižje frekvence od ionizirnih sevanj ter tako premajhno energijo za ionizacijo snovi, vendar kjub temu pomembno za meritev vpliva na telo oz. zdravje . Enota za jakost električnega polja je volt na meter (V/m). Zaenkrat je mejna dovoljena vrednost sevanja v Sloveniji 12,9 V/m, v ostalih državah so različne dovoljene mejne vrednosti. Skrb za naraščanje “onesnaževanja okolja z elektromagnetnim sevanjem” tudi tu ni odveč, saj je vedno več tovrstne tehnologije. Poleg vsega imamo v stanovanju tudi kopico električnih naprav, zato je vsekakor pomembno, da je zlasti v spalnici tega čim manj oz. smo dovolj oddaljeni od električnih virov (kabli v zidu, nočna lučka, radio, televizija, elektro omarica..) pomembna pa je tudi pravilna polarna priključitev teh naprav v omrežje (vtičnice),  kar se z merjenjem da ugotoviti in v določenih okoliščinah bistveno zmanjšati..

Radiacija, žarčenje ali oziroma sevanje pomeni valovanje. Energija elektromagnetnega sevanja je odvisna od frekvence, višja kot je ta, večja je energija sevanja.

Med ta neonizirna sevanja spadajo tudi geobiološka (sevanja Zemlje) kot so: zemeljsko sevanje podvodnih žil, Hartmann in Curry mreže. Anomalije zemeljskega polja torej imajo velik vpliv na zdravje ljudi, v bistvu na vso živo naravo- živali, rastline, drevesa..

Ionizirno sevanje

IONIZIRNO – RADIOAKTIVNO SEVANJE

radioaktivnoSo elektromagnetna sevanja, ki imajo zelo visoke frekvence in tako dovolj energije za ionizacijo snovi, da izbijejo elektrone iz atomov.

IONIZIRNA SEVANJA

(radioaktivnost, odpadki iz rudnikov, sevanje zemlje,…)

Zaradi tega izvira ime ionizacija. Radioaktivno sevanje (radiacija) je najnevarnejše našemu zdravju in ekologiji (povečane vrednosti, npr. primer Černobila).

Uporaba

RADIESTEZIJA je prastara veda, ki preučuje pozitivna in negativna sevalna mesta na Zemlji.

Radiestezija je zelo razvejana, saj so njena področja usmerjena tudi na: Iskanje vode, izgubljenih oseb in predmetov, rud (naravnih bogastev), ustreznosti hrane, diagnostika človeka;
Zaradi njene univerzalnosti se uporablja tudi v kombinaciji z
bio energijo, Feng shui (feng šu), tudi pri homeopatiji (nekateri homeopati jo uporabljajo pri izbiri primernejših zdravil…) in še bi lahko naštevali.

cerkevUgledni zdravilec-zeliščar Rudolf Breuss je prav tako v svoji knjigi ZDRAVLJENJE RAKA IN LEVKEMIJE, navedel, da je potrebno poleg zdravljenja poskrbeti tudi za ugodno spalno mesto, saj denimo zlasti podvodni tokovi povzročajo tudi rakava obolenja, v primerih ko ni mogoča prestavitev ležišča, naj se uporabi radiestezijska zaščita.
Na pozitivnih mestih se ljudje počutijo zadovoljno, mirno. Tudi cerkve so grajene na pozitivnih sevalnih mestih.

radiestezija, radiostezija, sevanje
Pojem RADIESTEZIJA si ljudje dostikrat razlagajo napačno, saj jo povezujejo z radiom, radijskimi valovi…Mogoče tudi zaradi tega, ker se dostikrat pojavlja popačenka (radiostezija, radiostezist).
Dejstvo je, da radiestezija preučuje Zemljine naravne zakonitosti – sevanje, kot npr. zaznavamo mraz, vročino z našimi čutili, pri radiesteziji pa uporabljamo različne instrumente in tehnike za zaznavo sevanj. Radiostezist pri svojem delu uporablja bodisi bajalico, nihalo, elektronske aparature;

Dodatno

Zemeljsko magnetno sevanje delimo v splošnem na pozitivna sevanja in nam negativna sevanja.

Naravna sevanja neionizirna sevanja(radiacija) so našim očem nevidna, kot vsa druga tehnična sevanja (TV, gospodinjski aparati, računalniki, mobilni telefoni-elektosmog, transformatorska postaja, daljnovodi…), pa vendar delujejo na naš celoten ekosistem v določenih situacijah zelo obremenilno:
-slaba mesta oz. mesta kjer se stikajo škodljiva sevanja niso primerna za daljši počitek (spanje – spalnica). Zaradi negativnih sevanj se človek na takšnih mestih počuti slabo, ima nemirno spanje z zbujanji in ponavljajočimi se težavami. Za meritve sevanj si navadno izberemo mesta naših ležišč oziroma spalnic v katerih preživimo kar tretjino življenja, sem pa sodijo tudi delovni prostori (pisarne), torej drugi prostori, v katerih prebijemo veliko časa.

Za stanovanjske bloke, poslovne stavbe, hiše je značilno, da je stanje radiacije v posameznih nadstropjih v istem prostoru enako in to ne glede na število nadstropij in stanovanjskih hišah. Ker so spalnice v takih objektih navadno postavljene druga nad drugo, podobna pa je tudi namestitev ležišč, so težave pri večini stanovalcev podobne. Razlike gre pripisati tudi razliki v času, ki ga prebijejo v takih prostorih.
Pri spalnicah bi radi poudarili tudi to, da naj se v njej ne nahajajo) televizija, Hi-fi naprave, računalniki, skratka aparati z električnim napajanjem iz omrežja.V kolikor jih imate v spalnici, jih odklopite tudi iz iz stand by načina.
Za delovne prostore (PISARNA) velja, da so ljudje na ugodnih sevalnih mestih bolj učinkoviti in zbrani pri delu, kot ljudje na sevalno neugodnih mestih.

Vsa ta sevanja delujejo na naš energetski plašč (aura) in motijo pravilno delovanje energetskih centrov (čaker) človeka, kar slabi delovanje žlez in organov v posameznih predelih telesa.

RADIESTEZIJA IN SEVANJE V PROSTORIH

NOSEČNOST IN SEVANJE:

Veliko težav se izkaže, da nepravilen položaj ležišča lahko vpliva tudi na (ne)plodnost ženske ali moškega, težave povezane s tem ter razvojem otroka.

OTROKOVA DALJŠA NESPEČNOST- SPANJE Z ZBUJANJI

Radiestezijska meritev je pokazala, da spi otrok na za spanje izredno neugodnem sevalnem mestu.
Tu smo samo z premikom otrokovega ležišča na ugodno mesto dosegli, da je otrok od takrat dalje nemoteno spal. Priporočljivo je tudi, da je ležišče otroka čimbolj stran od virov električnega sevanja-elektrosmog, saj z oddaljenostjo od vira sevanje upada, če pa to ni možno, obstajajo alternativne – drugačne rešitve.

ODKRIVANJE TEŽAV IN NJIHOVO PREPREČEVANJE, ZAŠČITA:

Z strokovnimi radiestezijskimi meritvami sevanj ugotovimo tudi lahko že obstoječe težave in posledično bodoče. Izmerimo in označimo slaba sevalna mesta in priporočamo po potrebi spremembo lege ležišča na ugodnejšo lego. Če prestavitev ni mogoča (prostorski in praktični razlogi) priporočamo uporabo nevtralizacijskega bioenergijskega polja Biostimulator pri katerem hkrati poteka naravna metoda samozdravljenja, saj dovaja manjkajočo energijo telesu, kjer je to potrebno.

ALTERA, VAŠA PRVA ALTERNATIVNA IZBIRA KJER SEVANJE IZVIRA – KO ZDRAVJE NI NAKLJUČJE”

kompas-geoNA KAKŠNEM MESTU SPITE VI? PREVERITE Z NAŠIMI RADIESTEZIJSKIMI MERITVAMI SEVANJA ŽE DANES!

Izdelamo skico sevanja v  stanovanju- sobi, spalnici, pisarni, označimo slabe točke, pozicije na postelji, analiziramo osebe in svetujemo. Opravimo tudi meritev elektrosmoga (hišna elektrifikacija, vplivi daljnovodov v okolici..)

Zemeljsko magnetno sevanje, anomalije magnetnega polja Zemlje, detekcija podzemne vode (žile), kozmično  in Hartmann sevanje -vse na enem mestu – Altera – ko sevanja postanejo “vidna”