Radiestezija – zgodovina

Opis

RADIESTEZIJA IN NJENA ZGODOVINA

vodaRadiestezija kot tehnika za meritev sevanja je zelo stara veda, čeprav je uradno ime radiestezija dobila šele v 19.stoletju. Že iz tega vidika je razvidno, da je uporabna in učinkovita veda, saj se je ne samo obdržala do danes, temveč to velja tudi za prihodnost.

Prvi zapiski o obstoju radiestezije segajo v leto 2590 pred našim štetjem, koliko pa je dejansko stara veda pa je težko odgovoriti. V zapiskih se omenja bajaličarstvo na Kitajskem kjer so se posebno šolani carjevi uslužbenci preiskovali območja za gradnjo bivališč, da le ta ne bi bila grajena na »mestih zlih energij«, katere prinašajo nesrečo in bolezni.

Civilizacije Egipčanov, Etruščanov, Medičejcev, Perzijcev, Rimljanov so uporabljali tehnike radiestezije za iskanje vode, zdravih mest za bivališča in spanje. V srednjem veku se je radiestezija začela uporabljati za odkrivanje ostalih naravnih bogastev (podzemnih rud).

Kasneje v 19. stoletju so začeli intenzivnejše raziskovati radiestezijo (pribor-bajalice) in so prišli do dejstva, da samo orodje za merjenje sevanj – bajalice niso bile odločujoče toliko kot senzibilnost (občutljivost) radiestezista.
Najpogostejši pripomoček je nihalo, katerega drži radiestezist v eni roki, medtem, ko mu druga roka služi kot antena. V rabi so seveda tudi drugačni pripomočki kot so L antene, elektronske aparature; Radiestezist se tu sam odloča, kateri pripomoček mu najbolj odgovarja, s katerim natančno izmeri sevanje.

Podrobnosti

vibraRadiostezija kot tehnika torej obravnava, da vsak predmet oddaja neko vibracijo, energijo (sevanje), katero se da detektirati s strokovnimi meritvami.
Radiostezija v preteklosti in v današnjem času ima torej še vedno enak namen in sicer kot prvo je potrebno poskrbeti za zdravo mesto za spanje, saj le zdravo spanje nam omogoča potrebno energijo, elan in zdravje!!!
Spalnica ima zatorej veliko vlogo v našem življenju in v nadaljevanju tudi pisarna.

Pregled

PREGLED SEVANJ

Hartmann_Grid_Animation

•pregled zdravju škodljivih sevanj podvodnih tokov, kozmičnih sevanj in hartmanove mreže,
• spalnice- spanje/zdravje
• pisarne

” ko spanje potrebuje znanje”

Pri Altera upravičeno pravimo spalnici “zdravstvena kartoteka stanja osebe ki biva v njej”

 

Priporočamo

 PRIPOROČAMO:

• Radiestezijska meritev sevanj spalnice, pisarne (škodljivo zemeljsko sevanje povzroča bolezni)

Diagnostični energetski pregled Aure GDV (zgodnji pregled biopolja organov )

Bioenergija / bioterapija je mogoča tudi na daljavo (za dvig imunskega sistema)

V preglednici živil z škodljivimi E-ji lahko pregledate živila, katera lahko slabijo imunski sistem)

” ALTERA, VAŠA PRVA ALTERNATIVNA IZBIRA, KJER BOLEZEN IZVIRA – KO ZDRAVJE NI NAKLJUČJE”

NA KAKŠNEM MESTU SPITE VI? PREVERITE Z NAŠIMI RADIESTEZIJSKIMI MERITVAMI SEVANJA ŽE DANES!

Izdelamo skico meritve sevanja zemeljskih žarkov v  stanovanju- sobi, spalnici, pisarni, označimo slabe točke, pozicije na postelji, analiziramo osebe in svetujemo.

Zemeljsko magnetno sevanje, anomalije magnetnega polja Zemlje, detekcija, iskanje podzemne vode (vodne žile), kozmično  in Hartmann sevanje -vse na enem mestu – Altera